Pihatyö Nuutinen Oy hoitaa ammattitaidolla kaikki piharakentamiseen liittyvät työt ja materiaalit valmiiksi asti,

Unohtamatta pohjatöitä ja viemäröintiä, sekä erilaisia maisemointitöitä ja valaistusta alueelle.

Toteutamme betoni- ja luonnonkivityöt, puurakenteet ja vihertyöt asiakkaan toiveiden mukaan.